INSCRIPCIONS ESQUÍ DE FONS

FER LA INSCRIPCIÓ:

  Quota soci/a (obligatòria):  Assegurança d'accidents(obligatòria):

  Vull tramitar-la amb el PEC

  Preus per curset:

  (trieu una opció)

  DADES PERSONALS DE L’ESPORTISTA:  El sotasignant, com a representant legal del menor, per mitjà del present document:

  L’informem que les dades personals que ens facilita seran incorporades en un fitxer titularitat del Club Esquí Puigcerdà.